Şəhər küçələrinin layihələndirilməsinə yeni yanaşma

Mar 15,2019 - MƏQALƏLƏR
No Image

Bu yaxınlarda ABŞ-nın NACTO (Şəhər Nəqliyyatı üzrə Rəhbər İşçilərinin Milli Assosiasiyası) təşkilatı tərəfindən dərc edilmiş Dünya Şəhərlərində Küçə Layihələndirilməsi üzrə Təlimat Kitabçası (Global Street Design Guide ) adlı kitab işıq üzü gördü.Təlimatın əsas məqsədi küçələrin çoxfunksiyalı ictimai məkan olduğunu və küçələrin layihələndirilməsi zamanı səhvlərə yol verməyərək şəhərin çoxşaxəli inkişafını təmin etməkdir. Kitabda ideal küçə belə təsvir olunur.

Kitabda olan bir neçə infoqrafikləri bölüşmək istərdik.

Dünyanın bir çox dövlətlərində, o cümlədən bizdə küçə layiləndirməsində təxminən belə yanaşma istifadə olunur.

Amma əslində prioritetlər belə olmalıdır

Məqsəd şəhər sahəsini maksimal dərəcədə səmərəli istifadə etməkdir. Bu səbəbdən əhalinin mobilliyi iqtisadi cəhətdən ən səmərəli yollarla təmin edilməlidir. Anlamaq lazımdır ki, həm piyada hərəkəti, həm də velosiped nəqliyyat növlərindən biridir və bunları küçə layihələndirməsi zamanı ciddi şəkildə nəzərdən keçirmək lazımdır.

Küçə sahəsini hansı iştirakçılar daha səmərəli istifadə edir?

Üç metr enində olan bir zolaq nə qədər insan daşıya bilər?

Bu baxımdan adı bir küçənin buraxılış qabiliyyətini aşağıdakı kimi hesablamaq olar:

Amma eyni küçə müasir standartlara uyğun yenidən qurulsa onun buraxılış qabiliyyəti artmış olur. Təbii ki, küçədən keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı azalır, lakin nəql edilmiş insanların sayı artır.

Layiləndirmə zamanı bu prinsipləri əsas tutmaq lazımdır.

Dəyişiklik necə baş verir?

Məsələn, nizamsız hərəkəti olan belə bir küçə. Əslində bizdə də belə küçələr çoxdur.

Yenidənqurma nəticəsində küçəni daha canlı edib, daha çox insanlara xidmət etmək olar.

Və ya belə bir geniş proskekti

Bu cür dəyişmək olar

Bir neçə digər misallar

Belə dəyişikliklər sadəcə nəzəriyyədə qalmır, bir neçə real nümunə gətirmək olar.